Mgr. Sára Maria Škvarková

Mgr. Sára Maria Škvarková
Kvalifikace a praxe:
 • Magisterský titul na Masarykově univerzitě v Brně - Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie, specializace aplikovaná kineziologie.
 • Bakalářský titul na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje, Trnava - obor Fyzioterapie
 • Praxe ve fyzioterapii 3 roky (soukromý i státní sektor)
 • Lektorka kurzů pro odbornou i neodbornou veřejnost (2023)
 • Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy (2023
 • Certifikovaný DNS trenér, metodika dle Prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D. (2023
 • Mobilizace žeber, SI a L páteře metodou L. Mojžišové (2023)
 • Axiální systém, horní končetina, dolní končetina, IQ pohyb akademie (2023)
 • Temporomandibulární kloub (2022)
 • Diastáza - úvod, aktivní terapie (2022)
 • Manuální techniky - mobilizace, Rehabilitation Prague School (2022)
 • Klappovo lezení (2022)
 • Pánevní dno- úvod, aktivní terapie (2022)
 • Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pletence pánevního, Rehalab Academy (2021)
 • Mobility (2021)
 • Instruktor pilates (2020)

O lektorovi: Sára je fyzioterapeutka a celý svoj život se věnuje nějakému sportu. V minulosti to byl tanec, jízda na koni, fitness, v současnosti je to CrossFit a agility. Když se rozhodovala, na jakou vysokou školu se půjde, měla jasno. Chtěla jít studovat obor, který se bude věnovat pohybu. Studium fyzioterapie a následně všechny odborné kurzy jí daly úplně jiný rozměr ve vnímání pohybu, ať už při práci s klienty nebo ve své osobní zkušenosti. Ráda pracuje se sportovci, řeší prevenci zranění nebo bolestivé stavy při pohybu nebo po úrazu. Ve své praxi učí především správné fyziologické pohybové stereotypy a snaží se, aby každý klient rozuměl významu terapie a jejímu směřování. Má také specializaci na gynekologick -urologickou proglematiku pro ženy.

Moto: "Pohyb je život, daj životu zmysel."

Náš tým

Náš tým je složen z profesionálů a současně nadšenců ne jen na poli trenérském. Kurzem vás provede více než deset lektorů z oblasti sportu, psychologie, pedagogiky, práva, marketingu a zdraví. Všichni lektoři prošli vysokoškolským vzděláním ve svém oboru, mají praxi, neustále se vzdělávají a sledují aktuální trendy, jejichž znalost je pro úspěšnou orientaci se ve světě fitness klíčová. Každý z lektorů si pro vás připraví přesně tu část výuky, na kterou se specializuje. Dohromady tak dostanete balíček toho nejlepšího napříč všemi souvisejícími obory.

Lektoři